Witamina B2

Funkcje – Przemiany energetyczne w mitochondriach – antyoksydant – Detoksykacja ksenobiotyków – Zachowanie integralności błon – Wspieranie układu immunologicznego – Koenzym w metabolizmie: Kwasu foliowego, niacyny, witaminy B6 oraz witaminy K – Hematopoeza – Synteza adrenaliny w nadnerczach – Degradacja puryn – Metabolizm kwasów tłuszczowych Interakcje Zwiększone zapotrzebowanie – Leczenie Więcej…

Witamina B

Funkcje • Metabolizm węglowodanów (mitochondria) – Metabolity cyklu Krebsa→Pirogronian→Acetylo-CoA – Przemiany kwasów trikarboksylowych – Niezbędna w szlaku pentozowofosforanowym do wytwarzania ATP •Hamowanie glikacji białek (AGE) • Stymulacja/przewodzenie impulsów w CUN/ObUN • Metabolizm transmiterów (np. Uwalnianie acetylocholiny) • Metabolizm aminokwasów: Leucyny, Izoleucyny, Waliny • Stymulacja układu immunologicznego Interakcje Zwiększone zapotrzebowanie – Więcej…