Promieniują wszelkie substancje. W przypadku żywych komórek jest to promieniowanie zbliżone do promieniowania nadfioletowego.

Takie promieniowanie kwasów nukleinowych i białek badał m.in. prof. Fritz-Albert Popp, czołowy ekspert od biologicznie emitowanych fotonów z Międzynarodowego Instytutu Biofizyki w Niemczech.

Każde schorzenie ma za pierwotną podstawę niekontrolowany wzrost entropii, a więc zgodnie z teorią informacji – utratę informacji w układzie. Warunki do zaistnienia schorzenia objawiają się najpierw na poziomie informacyjnym, później mają swoje konsekwencje na poziomie materialnym (cielesnym). Oczywiście im człowiek starszy tym entropia działa efektywniej (w metabolizmie procesy rozkładu zaczynają coraz bardziej dominować nad procesami syntezy), aż w końcu entropia osiąga stan maksymalny i następuje śmierć.

Nową dziedziną medycyny staje się więc medycyna informacyjna, której istotą jest podawanie rozregulowanemu organizmowi informacji   jak ma prawidłowo funkcjonować  – przy pomocy stymulatorów kwantowych i częstotliwościowych.

Chodzi więc o to, by spowodować „samo-dostrojenie się” organizmu do wzorcowych częstotliwości odpowiadających stanowi zdrowia i pełnej sprawności, ale również wyeliminowanie patogennych wibracji częstotliwościowych patogenów takich jak mikroorganizmy zasiedlające nasze ciała.

Można już tu mówić o leczeniu kwantowym – „quantum healing”  które stanowi nowe terapeutyczne podejście do problemu leczenia ludzi.

Opiera się ono na założeniu, że na poziomie energetycznym i  kwantowym, umysł i ciało człowieka wzajemnie przenikają się jako dwa poziomy energetyczne. Nastawienie i ukierunkowanie jednego poziomu wpływa na poziom drugi.

WSZYSTKO JEST ENERGIĄ WIBRACYJNO-INFORMACYJNĄ, A PAMIĘĆ TEJ ENERGII DLA KAŻDEGO ENERGOTYPU (CZŁOWIEKA) ZAPISANA JEST W WODZIE KOMÓRKOWEJ ORAZ MITOCHONDRIACH – TYM TWARDYM DYSKU NASZYCH KOMÓREK.