KAŻDY ATOM, KAŻDA CZĄSTECZKA, KAŻDA SUBSTANCJA MA SWOJE WŁASNE DRGANIA, KTÓRE ODPOWIADAJĄ PEWNYM DŹWIĘKOM I KOLOROM. RAZEM TE DŹWIĘKI, KOLORY I WIBRACJE OKREŚLAJĄ HARMONIĘ ZDROWIA LUB DYSHARMONIĘ CHOROBY.

dr Enzo Ciccolo,  włoski biolog

               NASZE FIZYCZNE CIAŁO – TO URZĄDZENIE WYTWARZAJĄCE CZĘSTOTLIWOŚCI.

Regeneracja  blasterami i stymulatorami homeostazy   działa na podstawie zjawisk naturalnych, dając bardzo skuteczne wyniki i nie powodując efektów wtórnych. Usuwa nie tylko przyczyny, ale w horyzoncie czasowym – objawy,  lecz wspomaga odbudowę organów i struktur systemów – warunek wstępny dla długotrwałego  wyniku leczenia.
Stosując  stymulatory i częstotliwości  to swoisty   „język”, który używany jest przez nasze komórki do komunikowania się między sobą. Komórka jest aktywna i wysyła fale elektromagnetyczne o kreślonej częstotliwości. Drgania te generują ruch fal.

 Cały świat jest przesiąknięty takimi „malutkimi” fizycznymi  i poza fizycznymi  drganiami, które pozwalają na zrozumienie istnienia organizmu oraz przyszłość w zakresie jego rozwoju.  Każdy obiekt ma podwójną naturę, jedną materialną i drugą duchową , gdzie wszystko emituje drgania, a każda komórka jest częścią zazębiającego się kontekstu.

Jest sprawą dobrze znaną, że ciało składa się z komórek, a każda z tych komórek działa jak fabryka, które otrzymuje pożywienie i tlen oraz wydala odpady. Odbywa się to poprzez błony komórkowe. Napięcie zdrowej błony wynosi  70-90 mV. Pamięć tej komórki znajduje się w wodzie komórkowej i mitochondriach. Jeśli wartość ta jest niższa, to komórka działa z mniejszą wydajnością, spada produkcja energii, co powoduje dalszy spadek napięcia błonowego. Koło się zamyka. Bez dopływu energii z zewnątrz, komórka nie ma szans na pełną odbudowę. 

  •  Stymulatory  generują te same częstotliwości  fizyczne, jakie generowane są przez błony komórkowe i zasilają  energetycznie komórki. Podniesienie energią zewnętrzną napięcia błon komórkowych pozwala komórce wykorzystać produkowaną energię ATP (kwasu adenozynotrójfosforowego) na odbudowę prawidłowych procesów fizjologicznych.  Jest to pierwszy efekt wpływu fotonów.  
  • Drugi efekt odnosi się do bioinformatyki. Każda komórka posiada receptory informatyczne, które odbierają i nadają informacje z mózgu i innych narządów.  Jeżeli receptory te mają zmniejszoną czułość na sygnały hormonalne i bodźce sygnałowe, komórki są mniej wydajne. Receptor może być bardziej lub mniej aktywny. Fotony( wibracje poza fizyczne) aktywują receptory i tym sposobem stają się one bardziej czułe i odbierają informacje w sposób bardziej skuteczny.
  •  Trzecim efektem działania  naszych urządzeń paramedycznych ( Blaster, Sweeper)  jest poprawa komunikacja komórek. Ciało ludzkie składa się z ok. 70-100 bilionów komórek. Dla utrzymania działania bez zakłóceń tak skomplikowanego systemu, potrzebny jest pewien mechanizm synchronizacji funkcji organizmu.

Praca Blasterami i Sweeperami   moduluje częstotliwości organizmu w , który poddawany jest zabiegowi i działa jak mechanizm synchronizacji. Rekonstruuje on „rytm komórkowy” wibracji na poziomie komórkowym, tkankowym i narządów.

Brak energii w komórkach powoduje najpierw zakłócenia ich funkcji w organizmie, a następnie uszkodzenie komórek. Skutkiem tego jest osłabienie narządów i układów. Organizm traci swą równowagę – zachwiana zostaje tzw. homeostaza. Człowiek czuje się wyczerpany, starzeje się przedwcześnie lub choruje.

Zaburzenie następuje prawie zawsze w miejscu nagromadzenia emocjonalnych toksyn, to znaczy jeśli mamy lęki – to w meridianie nerek , jeśli smutki – to w płucach itd. To niezdrowe emocje stres i nerwy  (autoagresja) doprowadzają do gromadzenia toksyn w miejscach o obniżonej odporności.

Należy więc doprowadzić organizm do stanu samoregulacji i wyeliminować autoagresję wynikającą z obciążenia poszczególnych meridianów . Ponieważ podstawową przyczyną rozregulowania mechanizmów homeostazy (równowagi życiowej) są pola elektromagnetyczne na poziomie fizycznym i negatywne wibracje poza fizyczne na poziomie duchowym , więc i lekiem na to zło są również pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne emitowane ze stymulatorów BLASTER i SWEEPER  o przeciwnym zwrocie energetycznym.

Dwie przeciwstawne fale o tej samej wartości a o przeciwnych zwrotach znoszą się wzajemnie, więc podążając za tą myślą – każda negatywna wibracja określonych wcześniej patogenów może być depolaryzowana.

Dokładnie dozowane wibracje i starannie wybrane częstotliwości   pobudzają  przemianę materii i podnoszą  poziom energii w organizmie.  Człowiek poprawia swój standard życia, wychodzi z zadawnionych dolegliwości i chorób . Likwiduje czynnik etiologiczny powodujący dane schorzenie a tym samym eliminuje objawy choroby.

Specjaliści z VOLLMEDICA  na co dzień posługują  się Blasterami, Sweeperami  oraz Stymulatorami.
Dzielimy się wiedzą na ich temat z ludźmi podnosząc ich świadomość w podążaniu ku zdrowiu.
Propagujemy regenerację organizmu metodami bezinwazyjnymi.
Mówimy, że wszystko ma swoje częstotliwości – bakterie , pasożyty , grzyby oraz wirusy. Potwierdzają to powszechnie uznane na całym świecie autorytety (dr Hulda Clark, dr Raymond Rife).  Ludzie ci poświęcili całe życie na badanie częstotliwości  patogenów pasożytujących w organizmach ludzkich.

Jeśli wszystko ma swoje częstotliwości, to możemy je mierzyć , wartościować  i stosować te same częstotliwości w celu usunięcia patogenów.