Artykuł w trakcie realizacji

Przypisy

  1. Buckley RH. Primary Immunodeficiency Diseases Due to Defects in Lymphocytes. N Engl J Med. Buckley RH. Choroby pierwotnym niedoborem odporności z powodu wad limfocytów. N Engl J Med. 2000; 2000; 343:1313-1324. 343: 1313/24.
  2. Kukreja A, Cost G, Marker J, et al. Multiple immuno-regulatory defects in type-1 diabetes. J Clin Invest. Kukreja A, G koszt marker J, et al. Wiele wady immuno-regulacji w przypadku cukrzycy typu 1. J Clin Invest. 2002;109(1):131-40. 2002; 109 (1): 131-40.
  3. Thewissen M, Linsen L, Somers V, Geusens P, Raus J, Stinissen P. Premature immunosenescence in rheumatoid arthritis and multiple sclerosis patients. Ann NY Acad Sci. Thewissen M, L Linsen, Somers V Geusens P Raus J Stinissen P. Przedwczesny immunostarzeniem w reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Ann NY Acad Sci. Jun 2005;1051: 255-62. Czerwiec 2005; 1051: 255-62.
  4. Marks DJ, Harbord MW, MacAllister R, Rahman FZ, Young J, Al-Lazikani B, Lees W, Novelli M, Bloom S, Segal AW. Defective acute inflammation in Crohn’s disease: a clinical investigation. Lancet. Znaki DJ, Harbord MW, MacAllister R, Rahman FZ, Młody J, Al-Lazikani B, Lees W, Novelli M, S Bloom, Segal AW Uszkodzony ostre zapalenie w chorobie Leśniowskiego-Crohna. A. Badanie kliniczne Lancet. Feb 2006;367 (9511): 668-78. Luty 2006; 367 (9511): 668-78.
  5. Vernon SD, Reeves WC. The challenge of integrating disparate high-content data: epidemiological, clinical and laboratory data collected during an in-hospital study of chronic fatigue syndrome. Pharmacogenomics. Vernon SD Reeves WC Wyzwanie integracji rozbieżnych danych o wysokiej zawartości. Danych epidemiologicznych, klinicznych i laboratoryjnych zebranych podczas badań w szpitalu z syndrom chronicznego zmęczenia farmakogenomika.. Apr 2006;7 (3): 345-54. Kwietnia 2006; 7 (3): 345-54.
  6. Sacerdote P, Lechner O, Sidman C, et al. Hypothalamic beta-endorphin concentrations are decreased in animals models of autoimmune disease. J Neuroimmunol. Sacerdote P Lechner O Sidman C., i in. Podwzgórza stężenia beta-endorfina są zmniejszane w modelach zwierząt z chorobą autoimmunologiczną. J Neuroimmunol. 1999;97(1-2):129-33. 1999; 97 (1-2): 129-33.
  7. Bihari B, Drury FM, Ragone VP, et al. Low Dose Naltrexone in the Treatment of Acquired Immune Deficiency Syndrome. Oral Presentation at the IV International AIDS Conference, Stockholm, Jun 1988. Bihari B, Drury FM Ragone VP i wsp. Low Dose Naltrexone w leczeniu zespołu nabytego upośledzenia odporności. Oral Prezentacja na IV Międzynarodowej Konferencji AIDS, Sztokholmie, cze 1988.