Gabinet – Marek Wysocki , Vollmedica – Centrum Odnowy Zdrowia zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych.

Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące między innymi:

 • imię i nazwisko
 • tylko rok urodzenia

Polityka prywatności

Z dniem 25.05.2018 weszło w życie Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), VOLLMEDICA Marek Wysocki z siedzibą w Warszawie 05-077, ul. Jana Pawła II 40 lok 2 informuje, iż:

Admininstratorem Pana/Pani danych jest Vollmedica Marek Wysocki z siedzibą w Warszawie ul. Jana Pawła II 40 lok 2

 • Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: Marek Wysocki , ul. Jana Pawła II 40 lok 2, 05-077 Warszawa, adres e-mail: yard40@wp.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 1. W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 2. W celu realizacji usług świadczonych przez Vollmedica Marek Wysocki
 3. W celach wypełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji.
 • Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzane podmiotom świadczącym usługi rachunkowe na rzecz Vollmedica Marek Wysocki, a ponadto udostępnione podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
 • W przypadku i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Niezależnie od powyższego ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową wykonania usługi.