Zellweger Syndrome: 0.16, 0.57, 0.78, 0.93, 2.75, 7.50, 22.50, 40.00, 125.00, 225.71, 434.25, 566.41, 709.83, 985.90 Zellweger-Like Syndrome: (see Zellweger Syndrome) Zenker Diverticulum: 0.23, 7.50, 22.50, 35.05, 95.00, 375.33, 424.37, 563.19, 714.82, 978.05 Zenker’s Diverticulum: (see Zenker Diverticulum) Zollinger-Ellison Syndrome: 0.10, 0.90, 2.50, 20.00, 37.50, 97.50, 325.00, 419.34, 561.93, 823.96 Zona: (see Herpes Zoster: (Shingles)) Zoonoses: 0.17, 0.52, 2.75, 17.50, 45.16, 72.50, 122.53, 175.00, 475.05, 527.00, Zoster: (see Herpes Zoster: (Shingles)) Zygomycosis: 0.14, 0.49, 0.73, 0.95, 97.50, 175.33, 476.50, 527.00, 667.00, 752.70, Poniżej tabela patogenów i dolegliwości w języku angielskim i polskim pomocna przy wyszukiwaniu określonych częstotliwości w sieci