Niezwykle szybka i precyzyjna diagnoza najnowocześniejszą szwajcarską aparaturą F-SCAN TOUCHokreśla częstotliwości zaburzeń związanych z patologicznymi drobnoustrojami i pasożytami w konkretnym organizmie, które wykorzystane w terapii naprawczej wyeliminują większość dysfunkcji organizmu. Tylko przez test biorezonansowy da się określić częstotliwości potrzebne do poprawy zdrowotnej organizmu, do zlikwidowania, infekcji lub agresji pasożytów, które w danej chwili występują w konkretnym organizmie.

Aparatura wykorzystuje zautomatyzowaną metodę mającą na celu otrzymanie biorezonansowego sprzężenia zwrotnego od badanej osoby, gdyż pobierane są z jej organizmu sygnały o częstotliwościach zakłócających funkcjonowanie jej organizmu. Metoda ta różni się od metody wykorzystywanej w urządzeniach typu np. VEGA TEST.

Sygnał podawany do organizmu przez urządzenie w czasie terapii ma zdiagnozowane uprzednio częstotliwości, ma tylko kilkukrotnie większą amplitudę, by zniszczyć patogenne źródło drgań. Podawanie sygnału o częstotliwości dysfunkcji można porównać z zapperami Dr Huldy Clark. Metoda tego badania podobna jest do działania Jej synchrometru, jednak cała diagnoza trwa tylko 7 minut. Nie ma potrzeby posiadania ani żadnych próbek bakterii, wirusów i innych patogenów ani znać ich częstotliwościowych parametrów, gdyż je tym przyrządem zmierzymy.

                                              

Homeopatia w połączeniu z tą metodą diagnozującą daje wymierne efekty. Poprawianie stanu zdrowia w oparciu o tę metodę odbywa się zawsze sygnałem o konkretnych częstotliwościach na której rezonują właśnie w tym organizmie różne bakterie, wirusy i patogeny. Dzięki temu to urządzenie działa znacznie dokładniej i skuteczniej niż inne tego typu urządzenia dostępne w kraju.

Dzięki metodzie DIRP urządzenie emituje częstotliwość z zakresu zadanego przez użytkownika. To on ustala dolny oraz górny limit jej zakresu oraz wielkość przeskoku występującego między limitami. W zależności od ustawionego zakresu częstotliwości biorezonansowej program standardowy trwa kilka minut. Homeopatia w połączeniu z metodą diagnozującą DIRP daje wymierne efekty. Poprawianie stanu zdrowia w oparciu o biorezonans DIRP odbywają się zawsze częstotliwościami na której rezonują bakterie, wirusy, patogeny dzięki temu urządzenie działa również podobnie jak synchrometr doktor Huldy Clark.

Podstawowe funkcje F-SCAN TOUCH:

  • Zakres emisji częstotliwości rezonansowej wybierana przez terapeutę
  • Specjalne wyjście SINUSOIDALNE lub PROSTOKĄTNE z dodatnim napięciem stałym.
  • Specjalne wyjście PROSTOKĄTNE z dziesięciokrotnie większą amplitudą sygnału
  • Specjalne wyjście modulowane z dodatnim napięciem stałym
  • Możliwość emisji do 50 różnych częstotliwości z pamięci operacyjnej.
  • Funkcja WOBULATORA (wytwarza częstotliwość zmieniającą się cyklicznie w zadanym przez użytkownika zakresie)
  • Funkcja SWEEP (sygnał transmitowany jest w szerokim paśmie częstotliwości z określonymi przeskokami między nimi)
  • Pamięć do trwałego gromadzenia określonych przez użytkownika zastosowań.
  • Ciągły dostęp do funkcji biblioteki zawierającej duży wybór zastosowań dr RIFE’a
  • Ciągły dostęp do funkcji biblioteki zawierającej pełną gamę zakresów częstotliwości oddziałujących na czynniki chorobotwórcze opublikowane przez dr Clark.

Generowanie częstotliwości:

Urządzenie w sposób cyfrowy umożliwia generowanie przebiegów o kształcie sinusoidalnym oraz prostokątnym zapewniając stabilny oraz precyzyjny wzorzec częstotliwości. Oferowane przez producenta produkty F-Scan Touch oraz F-Scan Compact zostały wykonane przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologii, dzięki czemu są bardzo wygodne w użyciu oraz posiadają użyteczne funkcje. Według większości użytkowników rozpoczynających pracę na tych urządzeniach takie rozpoczęcie pracy nie było skomplikowane.

Na ekranie komputera współpracującego z F-Scanem Touch można zarówno oglądać przebieg zmierzonego sygnału czy listę zmierzonych częstotliwości, jak również wybierać poziom amplitudy od którego kwalifikujemy zmierzone częstotliwości do sygnału terapeutycznego. Rysunek w dolnej części pokazuje diagnostykę (przebieg mierzonego sygnału) a górnej części stan w czasie terapii (podawanie kolejnej wibracji na organizm).

Funkcje urządzenia spełniają wymogi określone przez dr Hulda R. Clark, jak również te opisywane przez Royal R. Rife’a. Należy tutaj jednak zaznaczyć, że żadne roszczenia refundacji kosztów ze świadczenia zdrowotnego związane z implementacją metod opublikowanych przez dr H. R. Clark, jak również R. R. Rife’a nie są uzasadnione, ponieważ nie zostały zatwierdzone przez władze medyczne. Jakiekolwiek roszczenia refundacji kosztów ze świadczenia zdrowotnego są w pełni nieuzasadnione. Spowodowane jest to faktem, że urządzenie nie zostało uznane za przyrząd medyczny. Urządzenia posiadają odpowiednie oznaczenia CE i certyfikaty w instrukcjach obsługi świadczące o bezpieczeństwie ich użytkowania.

Uwaga

Test aparatem F-Scan Touch nie zastępuje profesjonalnej wizyty i badań lekarskich. Zawsze należy kontaktować się ze swoim lekarzem specjalistą. Opisany powyżej generator częstotliwości może być używany jedynie na własną odpowiedzialność, a producent nie ponosi odpowiedzialności za efekty testów i poprawy stanu zdrowia które są indywidualna sprawą każdego organizmu.

Kategorie: Diagnostyka