Unikalny system detoksykacyjno-regeneracyjny

Analiza testu mapy toksyn i jego zastosowanie w praktyce  zakłada wieloośrodkową regulację organizmu, pomoc dostosowaną do fazy rozwoju choroby oraz, finalnie, stymulację mechanizmów obronnych organizmu.

Wieloośrodkowa regulacja

Organizmy ludzi składają się z systemów, które wchodzą w interakcje ze sobą, aby utrzymać stan równowagi. W stanie choroby wiele wzajemnie reagujących systemów zostaje zaburzonych. Najlepszym sposobem przywrócenia stanu równowagi jest wykorzystanie takich suplementów, które oddziaływują na wiele obszarów organizmu w tym samym czasie.
Rośliny oraz inne składniki biologiczne mają kompleksowy skład chemiczny, ze względu na wiele substancji obecnych w jednej roślinie. Poprzez odpowiedni dobór różnych roślin oraz składników mineralnych
w złożonych suplementach holograficzno-rezonansowych można oddziaływać na wiele celów w jednym czasie. Dzięki temu następuje przywrócenie równowagi w sposób łagodny, tak, jak to się odbywa w naturze. Takie wieloośrodkowe podejście do stymulacji ma tę dodatkową zaletę, że czyni tę stymulację w pełni bezpieczną.

 

Stymulacja zależna od stopnia rozwoju choroby

Choroba rozwija się etapami przez różne płyny ustrojowe i tkanki
– od  krwi do tzw. macierzy międzykomórkowej, a następnie dosięga struktur komórkowych organizmu.

 Stymulacja mechanizmów regulacyjnych organizmu

Poprzez użycie bardzo małych dawek suplementów holograficzno-rezonansowych oraz stymulacji bio-rezonansowej BRT , system regulacji organizmu zostaje łagodnie pobudzony do odzyskania naturalnej równowagi. Dzięki temu leczenie jest bardzo bliskie naturalnemu sposobowi odzyskiwania sprawności przez organizm.

Opiera się na 3 filarach:

  • Detoksykacja i drenaż
  • Immunomodulacja
  • Regulacja i regeneracja funkcjonowania narządów i tkanek.

 

Treści z serwisu vollmedica .eu mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w stronie Vollmedica należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Zródło – internet

Kategorie: Encyklopedia