Jak działają preparaty JOALIS

 

Opis: http://www.maknatura.pl/blog/images/stories/hol4.jpg

 

By zrozumieć, czym są preparaty Joalis, najlepiej jest wyobrazić sobie zbiór fotografii. Każda z tych fotografii przedstawia jedną toksynę. Natomiast każdy preparat informacyjny przypomina album fotografii, który zawiera zdjęcia konkretnych toksyn związanych z danym proble­mem (np. Joalis Lymfateks zawiera album zdjęć toksyn, które najczęściej uszkadzają system limfatyczny). Ludzka podświadomość jest w stanie rozpoznawać i przeglądać te zbiory. Zatrzyma się na fotografii, która dla danego człowieka przedsta­wia problem zdrowotny – toksynę (logicznie rzecz biorąc: jest obecna w organizmie i szkodzi) i rozpocznie detoksykację oraz reakcję immu­nologiczną. W większości przypadków, będzie się to odbywało w sposób znany współczesnej immunologii.

Działanie preparatu można porównać do sytuacji, kiedy człowiek w za­myśleniu kroczy po ulicy, w pewnym momencie ktoś wyraźnie krzyknie do niego kilka słów zawierających informację o nadchodzącym niebez­pieczeństwie. Człowiek, wyrwany z zamyślenia, MUSI zwrócić uwagę na głos i osobę (lub obiekt), do którego on należy. Nasza podświadomość natychmiast analizuje podobne akustyczne bodźce. W pierwszej kolej­ności oddziałuje na obszar odruchu, czyli człowiek automatycznie wyko­nuje ruchy chroniące ważne organy, np. głowę, a dopiero później roz­pocznie analizować bodźce na podstawie zapamiętanych doświadczeń. W momencie dokonania oceny ważności nagłej informacji, podejmiemy również decyzję o odpowiedniej odpowiedzi na bodziec akustyczny.

 

Jak działają preparaty JOALIS

Kategorie: Joalis