Najważniejszy jest pomiar!

Test EAV/EDT/SCREENING VOLL’A (test nieinwazyjny elektroakupunkturowy) to jedna z najpewniejszych dziś metod diagnostycznych na świecie (wysoka skuteczność), stosowana w najlepszych prywatnych klinikach medycznych w Europie.

Organizm człowieka jest precyzyjnym i skomplikowanym układem bioelektronicznym. Wewnętrzny przekaz informacji nie polega wyłącznie na drodze biochemicznej (procesy chemiczne, metabolizm), lecz również wykorzystuje zachodzące „procesy elektroniczne”.

Walkę z toksynami należy rozpocząć od określenia mapy toksyn metodami:
1. Express Scan
2. Salvia
3. Test Volla
4. Vega Test

 


Podstawy metody Volla

Organizm ludzki postrzegany jest w niej jako całość, złożony, samoorganizujący się system mający wszystko co jest potrzebne do zachowania homeostazy (równowagi wewnętrznej). U podstaw metody Volla leży nowatorska metoda połączona z aparaturą w celu ustalenia stanu czynnościowego narządów wewnętrznych i układów człowieka przez pomiary przewodnictwa elektrycznego w określonych aktywnych biologicznie punktach i aktywnych biologicznie strefach (narządy, to na przykład serce, płuca, wątroba, oko itd.; układy, to układ oddechowy, układ moczowo-płciowy, układ oporowo-ruchowy itp.).

Punkty biologicznie aktywne znane były od tysięcy lat i wykorzystywano je w akupunkturze. Akupunktura wykorzystuje te miejsca poprzez pobudzanie ich i jednoczesne oddziaływanie na odpowiednie organy. Metoda Volla działa według odwrotnego algorytmu, gdyż starając się nie pobudzać punktu biologicznie aktywnego pobiera jedynie z niego dane dotyczące przewodnictwa i oporu elektrycznego ustalając w ten sposób stan powiązanego z punktem narządu.

Według tych wskazań można ocenić, które narządy są zaburzone pod względem adaptacji lub są zaangażowane
w proces patologiczny, przy czym nawet we wczesnym, przedklinicznym etapie rozwoju choroby, gdyż każdej zmianie patologicznej zawsze towarzyszy zaburzenie przewodnictwa w określonym punkcie biologicznie aktywnym. Analizując wskazania przewodnictwa można też obiektywnie ocenić praktycznie każdy rodzaj terapii.

Kluczową rolę w pomiarach metodą Volla odgrywa odkryte przez samego Volla zjawisko, które nazwał fenomenem testowania medykamentów. Jego istota polega na tym, że wskazania przewodnictwa w punkcie biologicznie aktywnym są zależne od środków leczniczych i zmieniają się w zależności od ich zastosowania. Pomiary są reprezentatywne i powtarzalne. Najważniejsze jest to, że nie trzeba samych środków leczniczych wprowadzać do organizmu pacjenta, aby ustalić ich wpływ na określone narządy. Wystarczy tylko zapewnić włączenie ich do obwodu pomiarowego.

W sensie czynnościowym organizm człowieka stanowi elektromagnetyczny i chemiczny całokształt wielu procesów, które w sposób harmonijny i zsynchronizowany zgodnie współdziałają ze sobą i decydują o homeostazie – wewnętrznej stałości środowiska organizmu, jako całości. W zarządzaniu homeostazą kluczową rolę odgrywa wegetatywny układ nerwowy, który pełni jednocześnie funkcję systemu zarządzania i interpretacji wszystkich sygnałów informacyjnych, w tym także elektromagnetycznych wewnątrz organizmu.

Odwołując się do wegetatywnego układu nerwowego jako nośnego „szkieletu” informacyjno – energetycznego, na podstawie tak hipotetycznie utworzonego modelu elektromagnetycznego zdrowego organizmu można uchwycić jego odpowiedź, jako reakcję na obecność preparatu nieobojętnego dla organizmu. Odpowiedź ta występuje w postaci zjawiska reakcji – jest pobudzenie, jest na nią odpowiedź organizmu.

Mierząc wskaźnik przewodnictwa elektrycznego w punkcie pomiaru PP i następnie włączając do obwodu pomiaru preparaty testowe o różnym dla organizmu znaczeniu, rejestruje się zmiany przewodnictwa elektrycznego w tym punkcie.

Opis: http://bio-consult.pl/upload/images/vega01.gif

To pozwala wyciągać wnioski, jak organizm reaguje na obecność danego preparatu. O ile w klasycznej metodzie Volla EAV istnieją dyskretne reprezentacje poszczególnych narządów (lub układów) w postaci odpowiadających im punktów pomiaru i tylko ogół punktów pomiaru daje nam pojęcie o zdrowiu organizmu jako całości, to w metodzie VRT jeden jedyny reprezentatywny punkt pomiaru staje się wirtualnym modelem działania całego organizmu, i w odniesieniu do tego punktu każdy testowany w tym punkcie preparat nabiera globalnego znaczenia dla organizmu w kontekście informacji, jak organizm reaguje na bezposrednie zetknięcie się z nim.

 

Opisy udostępniono dzięki uprzejmości firmy Enso Electronic

Kategorie: Diagnostyka