Sanoplasma
jest to urządzenie służące do bezkontaktowej likwidacji patogennych mikroorganizmów, które są przyczyną większości dolegliwości fizycznych i psychicznych, przez emitowanie dokładnie zmierzonych częstotliwości. Sanoplasma generuje pole elektryczne o wysokiej intensywności w porównaniu z kilkoma konkurencyjnymi przyrządami. Udokumentowane na podstawie pomiarów porównawczych.

JAK DZIAŁA SANOPLASMA Wybiórczo likwiduje patogeny

Po zmierzeniu dokładnych częstotliwości rezonansowych patogennych mikroorganizmów następuje ich wybiórcza likwidacja Sanoplasmą. Każdy mikroorganizm charakteryzuje określona częstotliwość.

Emitując tę częstotliwość wywołamy rezonans z następną destrukcją patogenów.

Generator Sanoplasma wykorzystuje wyładowania plazmowe jako medium transmisji impulsów elektromagnetycznych do niszczenia komórek rakowych, wirusów, bakterii, pasożytów, grzybów, drobnoustrojów i innych patogenów chorobotwórczych. Inspiracją dla twórców tego urządzenia była wiedza i doświadczenie geniusza ubiegłego wieku dr Royal Raymond Rife’a, która zaowocowała powstaniem unikalnego aparatu na miarę światową. W chwili obecnej na świecie są produkowane różne urządzenia tego typu. Konkurencyjny generator amerykańskiego wynalazcy James’a Bare’a intelektualnego spadkobiercy dr Rife’a – nie zbliża się nawet parametrami do Sanoplasmy. Osiąga max. 500 kHz przy 900 kHz jakie może wytwarzać generator plazmowy Sanoplasma. Generator plazmowy Sanoplasma zbudowano wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Jego ogromną zaletą jest uzyskiwanie sygnału wyjściowego w postaci czystej fali prostokątnej o ściśle określonych parametrach emisji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w zakresie od 1 Hz do 900 kHz. Jest możliwość ustawienia tzw. wymiatania częstotliwości w określonych przedziałach, baza zawiera kilkadziesiąt tysięcy programów z prawie 10 źródeł. Do bazy można dodawać nieograniczoną ilość własnych autorskich programów. Generator Sanoplasma można używać w gabinecie medycyny naturalnej oraz w warunkach domowych. Jego ogromną zaletą jest tzw. funkcja Biofeedback. Podczas skanowania wybranego programu poprzez specjalny czujnik umieszczany na uchu lub palcu, mozna wybrać do nowego programu tylko te, które wywołują reakcję wegetatywną, co pozwala eliminować z programu częstotliwości nieaktywne i podawać potem indywidualnie dobrane częstotliwości aktywne dla danego człowieka aktualnie. Mozna też co kilka zabiegów ponownie dobierać nowe aktywne częstotliwości. Fale elektromagnetyczne emitowane przez ten aparat działają w promieniu kilkunastu metrów. To znaczy, że mogą oddziaływać na kilka lub kilkanaście organizmów ludzkich znajdujących się w tym samym pomieszczeniu co Sanoplasma. W naszej praktyce zastosowanie Generatora plazmowego Sanoplasma zamiast RPZ 14 znamiennie skróciło czas i ilość zabiegów w celu osiągnięcia poprawy już po dwóch dwugodzinnych zabiegach .

Kategorie: Oferta