• Wszelkie problemy ze zdrowiem należy bezwzględnie konsultować u lekarza specjalisty. Konsultant terapii detoksykacyjnej zajmują się opracowaniem mapy toksyn obciążających organizm i wykryciem ognisk zakaźnych przy użyciu Aparatu Salvia, Amscan, Diacom,Kwantowa Analiza Pierwiastków Organizmu.
 • Preparaty „Joalis” to suplementy diety dobierane indywidualnie przez konsultanta detoksykacyjnego. Efekty ich spożywania przez osoby trzecie mogą się różnić od tych, które są wskazane i przewidziane dla skonsultowanej osoby.
 • Suplementy diety „Joalis” , Swanson i inne nie są lekami i nie zastępują środków zaordynowanych przez lekarza. Nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobom.
 • Strona internetowa www.vollmedica.eu  oraz zawarte na niej treści mają charakter informacyjny i nie należy traktować jej jako specjalistycznej poradni medycznej zajmującej się diagnozowaniem i leczeniem. Udostępnione materiały nie zastępują tradycyjnej wiedzy i specjalistycznych badań medycznych.
 • Zastosowanie terapii oczyszczania organizmu nie ma wpływu na dotychczasowy sposób leczenia przez lekarza prowadzącego. Nie można samowolnie zmieniać, ani korygować tego leczenia.
 • Wszelkie podejmowane zmiany należy bezzwłocznie konsultować u lekarza, który jest gwarantem skutecznego leczenia, a użytkownik strony www.vollmedica.eu  nie powinien lekceważyć znaczenia porad u lekarzy specjalistów.
 • Twórca materiałów, jak również podmiot mający autorskie prawa majątkowe do materiału umieszczonego na stronie www.vollmedica.eu  oświadczaja, że:
  • umieszczone w materiale informacje na temat metody oczyszczania organizmu oraz suplementów diety nie stanowią ich reklamy czy rekomendacji;
  • nie jest ich intencją danie gwarancji przydatności treści materiałów do indywidualnie określonego celu lub zastosowania;
  • nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące wynikiem lub konsekwencją korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na temat suplementów;
  • użytkownik zawsze działa na własną odpowiedzialność i w jego interesie jest konsultacja medyczna z lekarzem prowadzącym, do czego  zachęcam , podkreślając, że nie należy kierować się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem strony www.vollmedica.eu.
Kategorie: O nas