Wartości podane są kHz Żeby przeliczyć kHz na Hz należy daną wartość pomnożyć przez 1000. Przykład: 0,19kHz x 1000= 190Hz Słowo „see” znaczy po angielsku „zobaczyć” Jeśli po haśle znajduje się zwrot „see……..” oznacza to, że danej częstotliwości należy szukać pod hasłem które widnieje po słowie”see” Przykład: Adenitis: (see Lymphadenitis) – częstotliwości należy szukać pod hasłem „Lymphadenitis” Według doktor Huldy Clark – ZAPPER jest obecnie jednym z najlepszych na świecie przyrządów który może wspomagać usuwanie mikroorganizmów, pasożytów i grzybów.” Po raz pierwszy podobną metodę niszczenia mikroorganizmów w ludzkim ciele, zastosował dziewiętnastowieczny geniusz Nikola Tesla. Skonstruował on kilka rodzajów aparatów do elektroterapii, które w tamtych czasach bardzo dobrze się sprawdziły. Innym, być może najważniejszym wynalazcą i badaczem tej metody leczenia był dr Royal Raymond Rife (1888 – 1971). Ten naukowiec skonstruował niedościgniony do dzisiaj, mikroskop pryzmatyczny przy pomocy, którego mógł obserwować żywe pasożyty, bakterie, a nawet wirusy. Odkrył, że poszczególne rodzaje mikroorganizmów pasożytujących w ludzkim ciele, mogą zostać zniszczone przez poddawanie ich właściwej dla każdego częstotliwości. Po pewnym czasie błony bakterii rozdzielają się, a powierzchnie wirusów pękają. Dr Rife zwrócił uwagę na ten fenomen i po długim okresie badań stwierdził, że jest to dobry, nieszkodliwy sposób na niszczenie przyczyn praktycznie wszystkich chorób. Te odkrycia wsparte praktycznymi, zadziwiającymi rezultatami u beznadziejnie chorych ludzi, były nadzorowane i potwierdzone przez niezależną komisję medyczną. Z powodu kilku zupełnie ograniczonych ludzi, posiadających władzę w tamtym czasie, po kilku latach praktycznego wykorzystania generatorów owa terapia została zarzucona, a lekarze mimo zakazu używający tych unikatowych urządzeń, stracili swoje licencje… Pomimo tego, osiągnięcia Rife’a wyznaczyły nowy, bardziej przemyślany i efektywny sposób likwidacji czynników wywołujących choroby. Kontynuatorami badań na tym polu byli dr Bob Beck, który stworzył wyjątkowy system uniwersalnych częstotliwości czyszczący krew i wreszcie światowej sławy kanadyjska doktor Hulda Regehr Clark. Ta szanowna kobieta pracowała nad swymi badaniami niemal dziesięć lat, aby potem (posądzona przez „kolegów” o fałszerstwo) opublikować kilka książek, które wówczas spotkały się z dobrym przyjęciem zarówno przez zwykłych czytelników, jak i przez profesjonalistów. Pomimo tego nie uniknęła kilku aresztowań oraz fałszywych oskarżeń. Mimo tego jej badania i opracowane procedury pozwoliły przywrócić utracone zdrowie milionom ludzi. Uwaga! W myśl art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.o wyrobach medycznych Zapper nie jest urządzeniem medycznym. Obecnie ta terapia nie jest uznawana jako tzw. metoda naukowa.