Czy wiesz, że…

Zachodnie nauki medyczne rozpatrują człowieka jako jednostkę – oddzielnie od natury. To jeden z największych błędów, jakie popełniono. Człowiek jest częścią natury, a proces jego uzdra­wiania to powrót do trwania w zgodzie z naturą. Zachodnia me­dycyna traktuje człowieka jak maszynę; wszędzie, gdzie mecha­nik może pomóc – pomaga. Ale człowiek nie Więcej…