F

Fabry Disease: 0.07, 0.22, 0.73, 2.50, 5.25, 50.00, 275.36, 536.42, 655.20, 755.49 Facial Hemiatrophy: 0.10, 0.50, 0.70, 0.97, 5.83, 17.50, 87.50, 157.50, 596.50, 857.77 Facial Myokymia: (see Facial Nerve Diseases) Facial Nerve Diseases: 0.08, 0.32, 0.610, 2.27, 44.25, 115.71, 255.48, 485.00, 697.50, 856.72 Facial Neuralgia: 0.60, 0.87, 2.25, 5.17, 55.83, Więcej…

E

Ear Diseases: 0.55, 0.90, 5.15, 55.34, 151.09, 387.50, 452.50, 621.81, 870.53, 921.02, Eardrum Perforation: (see Tympanic Membrane Perforation) Eating Disorders: 0.14, 0.22, 0.62, 58.25, 215.50, 442.01, 537.50, 617.50, 869.71, 975.34, Eaton-Lambert Syndrome: (see Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome) Ebola Virus Infections: (see Hemorrhagic Fevers, Viral) Ebstein Anomaly: 0.26, 0.65, 11.09, 5.71, 42.50, Więcej…

D

Dandy-Walker Malformation: (see Dandy-Walker Syndrome) Dandy-Walker Syndrome: 0.10, 0.57, 0.80, 7.50, 17.50, 52.50, 199.30, 445.21, 675.62, 821.43 Darier-White Disease: (see Keratosis Follicularis) De Lange Syndrome: 0.07, 0.24, 0.70, 7.50, 13.52, 45.53, 137.50, 572.50, 715.70, 903.50 De Quervain Thyroiditis: (see Thyroiditis, Subacute) de Quervain’s Tendinitis: (see Tenosynovitis) Decubitus Ulcer: (see Pressure Więcej…

C

Cafe-au-Lait Spots: 0.52, 0.60, 2.25, 12.85, 45.03, 222.70, 425.00, 571.00, 839.00, 937.41, Caffey-De Toni-Silvermann Syndrome: (see Hyperostosis, Cortical, Congenital) Caliciviridae Infections: 0.06, 0.49, 0.57, 7.50, 2.50, 30.00, 72.50, 225.75, 419.34, 561.93, Calicivirus Infections: (see Caliciviridae Infections: (’Winter Vomiting Disease’)) Campylobacter Infections: 0.13, 0.35, 47.50, 159.30, 352.93, 475.15, 527.00, 662.71, 742.00, Więcej…

B

Babesiasis: (see Babesiosis) Babesiosis: 0.04, 0.18, 0.70, 0.90, 7.50, 45.75, 71.50, 95.00, 219.34, 379.93 Back Pain: 0.14, 0.40, 7.50, 55.00, 96.50, 376.29, 425.09, 571.00, 833.00, 932.00, Backache: (see Back Pain) Bacteremia: 0.35, 0.87, 2.50, 11.09, 40.00, 90.00, 275.16, 425.71, 564.28, 640.00, Bacterial Infections and Mycoses: 0.05, 0.37, 0.83, 2.50, 3.00, Więcej…

A

Acute Inflammatory Polyneuropathy: (see Guillain-Barre Syndrome) Addison Disease: 0.19, 0.75, 0.90, 7.50, 27.50, 222.70, 425.71, 563.19, 642.91, 978.05 Addison’s Anemia: (see Anemia, Pernicious) Adenitis: (see Lymphadenitis) Adenohypophyseal Diseases: (see Pituitary Diseases) Adenohypophyseal Hyposecretion: (see Hypopituitarism) Adenoma: 0.04, 5.81, 22.50, 52.50, 92.50, 224.37, 527.00, 667.00, 721.00, 987.23 Adenoma, Basal Cell: (see Więcej…

Częstotliowości patogenów

Wartości podane są kHz Żeby przeliczyć kHz na Hz należy daną wartość pomnożyć przez 1000. Przykład: 0,19kHz x 1000= 190Hz Słowo „see” znaczy po angielsku „zobaczyć” Jeśli po haśle znajduje się zwrot „see……..” oznacza to, że danej częstotliwości należy szukać pod hasłem które widnieje po słowie”see” Przykład: Adenitis: (see Lymphadenitis) Więcej…