Generator Reifa

Zapomniany na wiele dziesięcioleci generator dra Rife’a skutecznie leczący ludzi z wielu chorób przeżywa obecnie renesans za sprawą nowych urządzeń wzorowanych na jego konstrukcji. (Zapper wg Clark, dr Becka). Prowadzone testy wykazują ich pozytywne oddziaływanie na zdrowie ich użytkowników. Powojenny optymizm lat dwudziestych spowodował dalszy rozwój w wielu istniejących już Więcej…

Raymond Rife

Według wielu źródeł już w latach 30. XX wieku Raymond Rife leczył ludzi z raka. Do dzisiaj żyją jeszcze pacjenci będący świadkami tych wydarzeń. Terapie, które wtedy stosował, przypominają  dzisiejszy biorezonans. Są również podobne w założeniach do zappera Huldy Clark, z tą jednak różnicą, że nośnikiem częstotliwości u Rife’a były fale elektromagnetyczne, Więcej…

Prekursorzy terapii częstotliwościowych

Elektryczne baterie do zastosowań medycznych konstruowano już w XIX w. Urządzenia te wprowadzono w XIX w jednocześnie jako profesjonalne i domowe urządzenia medyczne. Były dostępne w ciągłej sprzedaży do lat 30. XX w., a następnie nagle znikły z rynku. Pokazane urządzenia to przodkowie dzisiejszych modeli zapperów (używanych przeciw pasożytom). Na zdjęciu Więcej…